Телсо и Телекомплект са купили 38 053 акции от Доверие обединен холдинг

Максималната покупна цена е 2,69 лв. за акция